Януари 04 2018
socials image

В КАОЛИН стартира изпълнението на финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ проект за енергийна ефективност