КАОЛИН взе участие в първите по рода си „Виртуални национални дни на кариерата“

26.03.2020

Датите 24., 25. и 26. март 2020 г. ще останат паметни не само в историята на най-големия кариерен форум в България – „Национални дни на кариерата“ и на неговия организатор – JobTiger, но и ще бъдат запомнени от редица компании, които традиционно участват с щандове на подобен род кариерни изложения. Тази година мерките, наложени от българското правителство за ограничаване на епидемията от COVID-19, включващи забрана за провеждане на масови мероприятия на открито и закрито, доведоха до решението форумът да се проведе виртуално.

Традиционното и иновативното се сляха в едно и познатият от миналите деветнадесет години формат на изложението, при който на специално изградени за целта брандирани щандове фирмите-работодатели представяха дейността си пред потенциални кандидати за работа, които идваха на живо и имаха възможност да получат желаната информация за свободни работни места и стажантски програми, логично премина във виртуалната сфера. Така организаторите, компаниите участнички и посетителите имаха възможност безопасно и без нужда от физическо посещение да съпреживеят първите по рода си „Виртуални национални дни на кариерата“.

Виртуалният кариерен форум се оказа добра алтернатива и за „КАОЛИН“ ЕАД като един от най-утвърдените и големи работодатели от минния бранш в Североизточна България. Първото и за нас виртуално участие не само на кариерен форум, но и изобщо на изложение приехме с нескрито любопитство и ентусиазъм. Тъй като и нашата компания спазва препоръките за социална дистанция по време на извънаредното положение, изцяло от вкъщи брандирахме свой виртуален щанд на портала на изложението, даващ информация за компанията и отворените позиции за стажантската ни програма за лято 2020. По този начин дадохме възможност на потенциалните заинтересовани лица да ни „припознаят“ като евентуален работодател и да зададат своите въпроси чрез 10-минутни чатове с нас, като съответно да заявят интересите, желанията и намеренията си за краткосрочна или дългосрочна заетост при нас. Интересните ни виртуални срещи и разговори с кандидати от различни професионални направления ни дават основание да мислим, че имаме потенциални бъдещи колеги, търсещи работа или желаещи да стажуват при нас.

„Благодарим Ви, че се включихте във „Виртуални национални дни на кариерата 2020!“ С тези думи компанията JobTiger се обърна към нас – работодателите, опериращи във всички отрасли на българската икономика и към кандидатите за работа, включили се в кариерния форум. 

Дори във времена на такива сериозни икономически изпитания, в каквито се намираме в момента в резултат на кризата с разпространението на коронавируса, бизнесът има нужда от подкрепа и от надежда за своето бъдеще!