АСАРЕЛ МЕДЕТ, СКЪРБИМ С ВАС! В ПАМЕТ НА ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ!

18.05.2017

ДО

Г-Н ИНЖ. ДЕЛЧО НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

 

ДО

КОЛЕКТИВА НА

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

 

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

 

СКЪРБИМ С ВАС!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА НИКОЛОВ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

 

Моля, приемете искрените съболезнования на ръководството и на целия трудов колектив на „КАОЛИН“ ЕАД, по повод кончината на Председателя на Надзорния съвет на „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

 

Тези стандартни, протоколни думи не са в състояние да изразят това, което действително чувстваме в този момент. Лъчезар Цоцорков беше не просто един от доайените на минното дело в България. Беше не просто дългогодишният ръководител на едно от най-големите предприятия в страната, създателят и двигателят на Българската минно-геоложка камара, влиятелният бизнесмен и щедрият благодетел. Той беше мъж, с характер, с достойнство и с понятие за чест. Той беше човек.

 

Всички постове, които Лъчезар Цоцорков заемаше, всички почести, които получаваше приживе, му се следваха, именно защото притежаваше тези качества. Бляскавите му постижения в икономиката и в минния бранш в частност са пред очите на всички ни. Още по-важно от това е, че той изповядваше и прилагаше принципите на социалната отговорност и устойчивото развитие преди тези понятия изобщо да бяха измислени. Той не беше мениджър, който е учил от учебник; личности като Лъчо Цоцорков дават материала, на базата на който се пишат учебниците. Той беше един жив учебник, от който всички ние се учихме и ще продължаваме да се учим.

 

С всички свои постъпки и действия Лъчезар Цоцорков беше пряк морален наследник на онези възрожденци от Средногорието, които веднъж през XIX век са създали тази държава от нищото. Със сигурност след много години историята ще го подреди точно в тази редица. Като един от хората, които в края на XX и началото на XXI век са направили всичко възможно да запазят, развият и уголемят наследството, което са получили. Хора, които са имали чувство за дълг, далеч надхвърлящо обичайните понятия. Които са имали кауза. Които са работили с мисъл за общото. За цялото. Ако щете, не за своето предприятие или дори за своя бранш, а за България.

 

Има една мисъл, която си припомняме често през последните дни, колчем помислим за него: „Големият ръководител постъпва така, че предприятието му да е велико; великият ръководител постъпва така, че предприятието му да остане велико, дори и когато той вече няма да е начело“. Лъчезар Цоцорков беше велик ръководител. Той направи и оставя след себе си едно велико предприятие – „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД. Знаем, че няма да Ви е леко. Но, заради паметта му, заради всичко което той направи, което постигна и което Ви завещава, сте длъжни да успеете. Да запазите и надградите това, което имате. Да продължите неговото дело. Не само заради себе си, а заради всички нас. Той направи така, че от „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ да зависи много. Затова сега от Вас много и ще се очаква. Длъжни сте да се справите.

 

В този път няма да сте сами. Държим да знаете, че между „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД и „КАОЛИН“ ЕАД има една много силна морална връзка. В тежък за нас момент Лъчезар Цоцорков употреби всичкото влияние и сила, с които разполагаше, за да ни защити. Да защити колеги. Да защити принцип. Да защити справедливостта. Много пъти приживе имахме възможност да му кажем, че жестът, който той направи за нас, ние никога няма да забравим и ще се радваме един ден да можем да му върнем. Същото казваме сега на всички Вас: „КАОЛИН“ ЕАД има един дълг към професор Лъчезар Цоцорков, който е наш дълг към „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД. Знайте, че ако дойде момент, в който Вие ще се нуждаете от подкрепа, няма да се налага да се припомнят старите дългове. Ние, хората от „КАОЛИН“ ЕАД ще сме с Вас.

 

Така ни се иска той да може да чуе това, което казваме сега. Всъщност, сигурни сме, че той го чува. Защото смърт няма. Смъртта е само преход към едно друго състояние, в което скъпите ни покойници продължават да са с нас, да ни помагат и подкрепят. Лъчезар Цоцорков е сред Вас, сред всички нас и ще продължи да ни помага и подкрепя. Вярваме в това, безусловно.

 

БОГ ДА ГО ПРОСТИ!

 

БЛАГОДАРИМ ТИ, ЛЪЧО!

 

От Управителния съвет

и колектива на КАОЛИН ЕАД

 

София, 19.05.2017 г.