27 деца завършиха успешно безплатните курсове по немски език на КАОЛИН в Дулово

12.09.2016

Плановете за провеждане на безплатни курсове по немски език за деца бяха обявени от КАОЛИН ЕАД още преди откриването на офиса на фирмата в гр. Дулово на 14 май 2016 г. Интересът към обучението от страна на деца и родители беше огромен, като заявления за участие подадоха не само деца в ученическа възраст, но и съвсем малки деца в предучилищна възраст, както и ученици от горен курс. Не липсваха и доста родители, които също изявиха желание да изучават безплатно немски език.

Съвместно с г-жа Александрина Драгнева, преподавател по немски език, която бе ангажирана от КАОЛИН ЕАД с провеждането на курсовете и обучението на желаещите, бяха сформирани три възрастови групи. Курсовете се провеждаха в офиса на фирмата в гр. Дулово, като учебниците и учебните помагала също се предоставяха безплатно за ползване от обучаващите се.

Курсовете за децата завършиха с полагане на тестове за проверка на придобитите знания, връчване на свидетелства и, разбира се, вкусна почерпка :-)