• Кое ни мотивира ...
  • ... да даваме най-доброто
    от себе си ...
  • ... ден след ден ...
  • ... отново и отново ...
  • нас, хората на Каолин EАД ...

Спонсор на

Член на