Среща на КАОЛИН АД със студенти от МГУ

06.04.2016

В продължение на кампанията за набиране на стажанти по „Стажантска програма Лято 2016“ екип на КАОЛИН АД се срещна със студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“. В екипа участваха ръководители от основните производствени обекти и кариери на дружеството, както и представители от Направление Човешки ресурси.

По време на презентацията бе представена компанията, нейните продукти и производствени локации. Срещата се осъществи с подкрепата на ръководството на МГУ и организационното съдействие на Центъра за кариерно развитие към Университета.

Интерес сред студентите предизвикаха предимствата на стажантската програма на КАОЛИН АД, а именно:

  • стажуване в разнообразни производствени обекти с множество локации в България;
  • разнообразни кариерни възможности за млади инженерни специалисти;
  • възможност за прилагане на усвоените теоретични познания в реална производствена обстановка.