КАОЛИН подари на България книгата на книгите - „Византийското хилядолетие“ на Ханс-Георг Бек

24.12.2017

Книгата на книгите за една от древните цивилизации, положила основите на съвременния свят - така специалистите определят книгата „Византийското хилядолетие“ на Ханс-Георг Бек, призната за един от фундаменталните научни трудове в областта на византинистиката.

Заслугите за нейното излизане са на германското дружество „Кварцверке“ ГмбХ. Реномираната фирма, която от 2014 г. е едноличен собственик на „Каолин“, откупи авторските права за издаването и и повери публикуването на издателство „Прозорец“.

Издаденият през 1978 г. в Германия труд на Ханс-Георг Бек е чудесен подарък за всички, които искат да надникнат в миналото, за разберат как са създадени първообразите на днешните механизми, по които се движи светът или просто да се насладят на визайнтийската история и литература.

След излизането на „Византийското хилядолетие“ е практически невъзможно да се пише по въпроси, свързани с Византия, без да бъде цитирано произведението на Бек, което е издавано многократно в Германия и на всички световни езици. Ако има определение за научен бестселър, то „византийското хилядолетие“ отговаря в пълна степен на тази дефиниция.

Авторът, Ханс-Георг Бек (1910 - 1999) е бил ръководител на катедрата по византинистика и новогръцка филология на университета в Мюнхен, на който пост той наследява друг един легендарен и познат на българската публика учен - Франц Дьолгер. „Византийското хилядолетие“ Бек написва на основата на своите лекции и упражнения пред студенти. Избраните теми, както самият той казва, отговарят на личните му предпочитания, които се простират от проблемите на държавата и конституцията, през литературата, богословието, монашеството и вярата до социалната структура и предствата за история на обществото във Византия. Освен че този труд запълва някои празнини във византинистиката, издаването му на български език определено запълва една огромна досегашна празнина в литературата, ползвана от българските изследователи на византийската история.

 

в. Утро, 20.12.2017 г.