Немски сертификати за абитуриентите от първата дуална паралелка на „Каолин“ ЕАД и СУ „Васил Левски“ в гр. Ветово

26.06.2020

Под звуците на „Един неразделен клас“ учениците от СУ „Васил Левски“ в гр. Ветово получиха дипломите си за завършено средно образование в дуална форма на обучение. На мило тържество в двора на училището учениците от първия випуск получиха и сертификати за завършено дуално образование по специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“ от г-н Волф Харлфингер, главен изпълнителен директор на „Каолин“ ЕАД. Сертификатите са издадени съвместно от „Каолин“ ЕАД и Германско-българската търговско-промишлена камара.

Стартиралият през 2016 г. проект на „Кварцверке“ ГмбХ чрез дъщерното си предприятие в България „Каолин“ ЕАД за въвеждане на дуална форма на обучение по германски модел се превърна в неочакван успех. От тринадесетте деца, с които през 2016 г. стартира експериментът във Ветово, в момента в дуална форма на обучение са ангажирани близо 90 ученици. Следва още един випуск по специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“, а третият и четвъртият ще получат професионална квалификация „Химик оператор“ и „Електромонтьор“ съгласно утвърдените учебни програми за специалностите „Технология на неорганичните вещества“ и „Електрообзавеждане на производството“.

С топли думи към учениците, техните родители и гостите се обърнаха народният представител г-н д-р Андриан Райков, кметът на община Ветово д-р Мехмед Мехмед, ръководителката на регионалния образователен инспекторат в Русе г-жа д-р Росица Георгиева. Всички те пожелаха от сърце на първите випускници много успехи и късмет в бъдещия им житейски път. Директорката на СУ „Васил Левски“ г-жа Стефка Тончева с нескрито вълнение изказа благодарността на педагогическия екип към фирма „Каолин“ и „Кварцверке“ ГмбХ за огромната инвестиция, направена в сферата на средното образование в община Ветово и отбеляза, че става дума за едно истински устойчиво сътрудничество, което дава надежда и шансове на децата от целия регион.

Припомняме, че до момента „Каолин“ ЕАД е инвестирал над един милион лева в модерен център за дуално обучени с кабинет по механотехника, химическа лаборатория, като в момента се подготвя кабинет по електротехника, всички оборудвани с немски машини и апарати, отговарящи на най-високите световни стандарти за обучение в съответната специалност. Служители на „Каолин“ са ангажирани като преподаватели в дуалното обучение, а учениците имат редовни практически занятия в заводите на дружеството в Сеново и Ветово.

Четирима от днешните абитуриенти са изявили готовност да продължат обучението си в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София, а останалите могат да започнат работа в „Каолин“ веднага.