Работна среща на Дивизия 2 и Дивизия 5

15.09.2021

В периода 15. – 17.09. в морската столица на България – гр. Варна, се проведе работна среща между представители на Дивизия 2 – „Амбергер Каолинверке“ ГмбХ и Дивизия 5 – „Каолин“ ЕАД. И двете дивизии са част от германския минен концерн „Кварцверке“ ГмбХ. Инициатор на срещата и неин модератор беше г-н Роберт Линдеман-Берк – председател на Надзорния съвет на „Каолин“ ЕАД и управляващ съдружник на „Кварцверке“ ГмбХ. По време на работния семинар участниците обсъдиха икономическото развитие на двете дивизии, както и възможностите и шансовете за сътрудничество между тях с оглед на факта, че основен предмет на дейност и на двете дъщерни дружества на „Кварцверке“ е добивът и преработката на каолинова суровина.

В рамките на предвидената програма на семинара, участниците посетиха две от производствените мощности на „Каолин“ ЕАД – обогатителните фабрики в Сеново и във Ветово, както и рудник „Есенниците“, който е източник на добивна суровина за двете фабрики. Във фабрика Ветово колегите имаха възможност да разгледат както Центъра за дуално обучение, изграден от „Каолин“ през 2016 г. и обучил до момента над 100 ученици, така и най-новата производствена мощност на компанията – Филтрационно-сушилният цех за стоков каолин. Последният беше въведен в експлоатация през 2020 г. и на практика е съчетание на най-модерните и екологични технологии за преработка на кварц-каолинова суровина.

В края на посещението г-н д-р Ото Хибер, управител на Дивизия 2 напомни, че последно е посещавал „Каолин“ през 2014 г., малко след придобиването на компанията от „Кварцверке“ и сподели, че напредъкът, който е отбелязал „Каолин“ за тези 7 години, откакто е част от германския концерн, е наистина забележителен.