Съдът потвърди правата на КАОЛИН АД върху находище „Балабана“

06.08.2015

На 6.8.2015 г. със свое Определение № 9207 по адм.д. № 7739/2015 г. петчленен състав на Върховния административен съд потвърди правата на КАОЛИН АД върху търговското ни откритие за находище „Балабана“. Това търговско откритие първо ни бе отнето със заповед на Министъра на икономиката и енергетиката през юни 2014 г., после ни бе върнато чрез отмяна на тази заповед с друга заповед на Министъра на икономиката и енергетиката от октомври 2014 г. и накрая бе директно атакувано по съдебен път с искане за прогласяване на нищожност. И по трите казуса КАОЛИН АД беше въвлечен против волята си в съдебни процеси; и по трите казуса спечелихме делата на всички инстанции.

Вчерашното Определение на ВАС е окончателно по третия и най-важен казус: „нищожност на търговско откритие“. С това свое Определение Върховният административен съд потвърди две принципни положения, а именно:

  • че удостоверението за търговско откритие не съставлява индивидуален административен акт;
  • че е недопустимо всяко произволно взето трето лице да претендира наличие на правен интерес и да иска отмяна на вече приключили процедури по търсене и проучване, респективно на вече издадени удостоверения за търговски открития.

Поради основополагащия характер на повдигнатите въпроси Определението на ВАС е от съществено значение не просто за КАОЛИН АД, но и за целия минен бранш и заслужава адмирации. Справедливостта налага да се отбележи, че сегашните ръководства на Министерството на енергетиката и на Министерството на околната среда и водите заеха принципна позиция по повдигнатите казуси и чрез своите процесуални представители застъпиха и защитиха същите тези, основани на законността и правото.

Ръководството на КАОЛИН АД изказва благодарност към Председателя, Управителния съвет и всички членове на Българската минно-геоложка камара за подкрепата, която ни беше оказана във всички тежки моменти и за проявената от тях съпричастност и солидарност към нашата кауза. Доколкото в тези казуси ставаше дума за принципни въпроси, касаещи сигурността и устойчивостта изобщо на минното дело в България, може да се приеме, че този резултат от съдебните процеси е успех на целия минен бранш и е доказателство за това, че правовата държава е възможна.