Колегата ни Силвия Цветанова с диплома от ГБИТК за фирмен мениджър

05.07.2017

Първият випуск обучаващи се в организираното от Клъстер „Дуално професионално обучение“ към Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в София обучение получи днес държавно признато свидетелство за професионална квалификация по специалността „Фирмен мениджър“. Сред успешно завършилите обучението е и нашата колега от Направление „Обща администрация“, Силвия Цветанова.

Дипломите бяха връчени на завършващите лично от Германския посланик в България, Н. Пр. Детлеф Лингеман и от г-жа Мая Гешева (директор на Националната финансово-стопанска гимназия в София, където се провеждаше обучението) в присъствието на д-р Митко Василев (главен управител на ГБИТК), г-н Бертрам Ролман – изпълнителен директор на Пирин-Текс ЕООД, г-н Радомир Чолаков – изпълнителен директор на КАОЛИН ЕАД, както и гости и партньори на ГБИТК, между които представители на фирмите на другите обучаващи се.

Като част оj световната мрежа на германските външнотърговски камари на 130 места в 90 страни ГБИТК се ангажира в областта на дуалното професионално обучение. През януари 2015 г. в рамките на камарата е създаден клъстерът „Дуално професионално обучение“. Една от целите на това обединение от фирми, учебни заведения, организации и политически институции е да направи темата „Дуално обучение“ по-достъпна в обществеността и да я развива чрез постоянен взаимен обмен на опит.

Обучението на първия випуск стартира през октомври 2015 г. в Националната финансово-стопанска гимназия в София. Паралелката e съставена от десет служители на фирмите Интрама Инвест ЕООД, Каолин ЕАД, Пирин-Текс ЕООД, Софарма АД, Софарма Трейдинг АД и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Проектът за обучение на Германо-Българската индустриално-търговска камара е планиран за период от две години. Под формата на блок-семинари обучаващите се усвояват теоретични и практически знания. Освен свидетеството, завършилите придобиват и четвърта квалификационна степен според българския Закон за професионалното образование и обучение.