КАОЛИН ЕАД с място в Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия

10.05.2019

На Общото събрание на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, проведено на 10 май 2019 г. в София, „Каолин“ ЕАД получи място в Управителния съвет на организацията.

НТС МДГМ е сдружение, обединяващо над 1500 научни работници и специалисти-практици в областта на минното дело, геологията и металургията, което подпомага научните разработки, обмена на знания и опит и установяването на международни контакти на своите членове с други сродни организации и специалисти от цял свят. Сдружението организира редовни научни конференции и други форуми, в рамките на които се осъществява обмен на информация, добри практики и се представят най-новите постижения на учените, специалистите и фирмите от съответните професионални направления. НТС МДГМ е член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Членството на КАОЛИН ЕАД в НТС МДМГ беше възстановено през 2018 г., като ръководството на Дружеството се надява, че нашите специалисти ще се възползват активно от предоставяната възможност за изява, черпене на опит и запознаване с постиженията на техните колеги от България и чужбина. Членството на КАОЛИН ЕАД беше приветствано радушно от членовете на НТС МДГМ, а привличането на Дружеството веднага в Управителния орган на Съюза е признание за значението, което секторът отдава на компанията.

Общото събрание избра дългогодишния председател на съюза – проф. д-р инж. Цоло Вутов, за почетен председател, а за нов председател – г-жа д-р Кремена Деделянова.