Безопасността като личен избор - Предай нататък - Поука № 2

01.11.2019

Поука № 2: „Създаването на култура на безопасност изисква нулева толерантност към риска“