В търсене на стажанти, КАОЛИН ЕАД се включи със собствен щанд в най-големите кариерни форуми

10.04.2018

Участието ни в поредицата подобни мероприятия започна на кариерния форум „Национални дни на кариерата 2018“ с организатор JobTiger. Събитието се проведе в периода 13 март – 4 април 2018 г. последователно в 8 града в цялата страна, като началото бе дадено на 13 и 14 март в Хотел „Маринела“ в София. Част от програмата на същото събитие беше кариерният форум, проведен на 21 март в Русенския университет „Ангел Кънчев“, където „КАОЛИН“ ЕАД също се отбеляза участие със собствен щанд. „Национални дни на кариерата“ е форум с широка насоченост – на него традиционно идват кандидат-стажанти с образование от всички образователни сфери, ето защо компанията традиционно участва и в специализираните кариерни форуми на Химикотехнологичния и металургичен институт в София, проведен на 28 март, както и на кариерния форум на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“, проведен на 29 март 2018, които събират на едно място кандидат-стажанти от инженерните специалности, които са основно търсени в минните компании. Форумът на МГУ съвпадна с посещението на г-н Линдеман-Берк – управляващ съдружник на Кварцверге ГмбХ и Председател на Надзорния съвет на „КАОЛИН“ ЕАД, който с удоволствие прие любезната покана на ректора на МГУ – проф. Любен Тотев – да присъства на официалното откриване на форума. В приветственото слово, което г-н Линдеман-Берк произнесе по време на откриването пред ръководството и част от преподавателския състав на МГУ, както и пред студенти и представителите на другите участващи минни компаниии, г-н Линдеман-Берк призова студентите внимателно да избират бъдещото си работно място и да се ориентират към компании, които са интернационални и в които младите кадри ще бъдат обгрижвани и обучавани с най-съвременните машини и технологии, стимулирани да развиват потенциала си.

Присъствието на г-н Линдеман-Берк на Кариерния форум предизвика голям интерес сред участниците, както и сред медиите, дошли да отразят събитието. По-долу в линка можете да проследите предаването „Кариери“ на ТВ Европа и да чуете част от интервюто, което г-н Линдеман-Берк даде за медията.

За „КАОЛИН“ ЕАД стажантските програми са дългогодишна традиция, като едни от първите стажанти в компанията, назначени впоследствие на постоянен трудов договор, вече са натрупали солиден трудов стаж във фирмата и преминавайки последователно през различни длъжностни нива, са достигнали до ръководни позиции. По този начин „КАОЛИН“ ЕАД дълги години доказва, че връзката между образованието и бизнеса никога не е била прекъсвана и че срещата между теорията и практиката е реално осъществима и напълно възможна. За кандидат-стажантите е важно да знаят, че стажовете са идеалната възможност да влязат в „кухнята“ на своята професия или специалност, да завържат ценни контакти, да усъвършенстват уменията си и да се ориентират правилно за бъдещата си кариера.

Специално благодарим на колегите Нела Стойчева, Наталия Обрешкова и Ралица Пеева, които бяха ангажирани с подготовката на участието на „Каолин“ ЕАД и достойно представиха компанията и дейността ѝ на кариерните форуми.

https://www.facebook.com/542735702583842/videos/841369806053762/?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A2%D0%92%2FCareer%20TV