Ние имаме дългогодишен опит в добива и производство на кварцов пясък - основен компонент за производството на стъкло.
Повече от 8 десетилетия добиваме и продаваме каолини и пясъци с приложение в керамиката.
Като лидер в добива и преработката на инертни материали ние предлагаме и за сектор строителство широка гама продукти - пясъци, варовици и доломити.
50% от добивания в света каолин намира приложение в хартията като пълнител и за покритие.
Традиционно произвеждани от компанията продукти с голяма добавена стойност са микронизирани карбонати и каолини.
При изгарянето на лигнитни въглища за производството на електроенергия се отделя серен двуокис, за неутрализирането на който се използва калциев карбонат.
С грижа за природата и чисти води, ние разработихме нови продукти - кварцови пясъци за бързи водни филтри.
Старите технологии на производство на отливки биват заменяни с нови - по-ефективни и по-екологични.
Като водещ доставчик на иновационни решения в областта на индустриалните минерали, ние разработихме изцяло нов продукт за фуражната индустрия.
За поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и опазване на почвеното биоразнообразие е необходимо почвата да се варува периодично.
Сведения за изкуството за изграждане на скулптури от пясък съществуват още от времето на древните египтяни. В днешни дни то придоби огромна популярност със стотиците състезания, провеждани по целия свят.