Традиционна мениджърска среща в КАОЛИН

11.02.2020

На 10. и 11. февруари във Велико Търново се проведе среща на мениджмънта на КАОЛИН, в рамките на която г-н Харлфингер – главен изпълнителен директор на компанията – запозна мениджърския състав с резултатите на дружеството за финансовата 2019 г. и очерта перспективите в развитието му за следващите години. Актуална информация за продажбите на вече утвърдени продукти, както и на нови такива беше дадена от ресорния изпълнителен директор, г-н Ивайло Тиманов. Други дискутирани теми бяха инвестиционните намерения на дружеството в района на гр. Дулово (предстоящото строителство на нов завод за преработка на кварц-каолинова суровина), предприетите през 2019 г. от направление „Оперативна дейност“ системни мерки за оптимизиране на потреблението на газ и на добива на суровина в съществуващото производство и резултатите от тях. Коментирани бяха и теми като развитието и обучението на персонала, стратегията за корпоративна социална отговорност и др.

Особено интересен и нов акцент в програмата на срещата беше участието на гост-лектора – г-н Марио Бакалов, който е единственият български пилот в германската компания „Луфтханза“. Като капитан на екипаж на най-големия самолет в света – Airbus A380, г-н Бакалов разказа за това, колко жизненоважни за пилотската професия са доброто обучение, системното надграждане на знанията и уменията, практическият опит, екипната работа, безрезервното доверие между членовете на екипажа, а също така и безпрекословното спазване на установените правила за действие във всяка ситуация и доказаните стандарти за безопасност, като даде множество реални примери със случаи на самолетни катастрофи, завършили фатално поради човешки грешки и подценяване на определени рискови обстоятелства. От презентацията на г-н Бакалов и от разпалената след нея дискусия всеки от членовете на екипа на КАОЛИН успя да направи паралел със собствената си работа и да вземе по нещо за собствения си екип.

От 2018 г. подобни срещи на мениджърския състав на КАОЛИН се превърнаха в традиция и допринасят за обмяна на идеи, опит и информация в по-широк кръг между отделните звена в компанията.