КАОЛИН с участие в Деня на отворените врати в МГУ

19.04.2019

На 19.04.2019 г. дворът пред Ректората на МГУ „Св. Иван Рилски“ се изпълни с глъч. Причината беше организираният от Университета Ден на отворените врати, чиято идея беше не само по-големите ученици, на които им предстои избор на професия и висше учебно заведение да се запознаят с възможностите за обучение, развитие и перспективи, които дава МГУ, но и да даде възможност на по-малките ученици да се опознаят по-отблизо професиите, свързани с минния бранш. За да се случи това, със свои демонстрационни щандове в мероприятието взеха участие отделните факултети на МГУ, а също така и част от най-големите минно-добивни компании в България, между които и КАОЛИН. Посетителите можеха да участват в различни демонстрации, да наблюдават интересни опити, да слязат в подземен рудник с помощта на очила за виртуална реалност, да наблюдават контролиран взрив и т.н. Благодарение на ентусиазма на демонстраторите и представителите на минно-добивните компании и на добрата подготовка, а не на последно място и на слънчевото време, събитието отчете отлична посещаемост и ще се запомни като приятна и ползотворна среща между обучаващи и (потенциални) обучаеми.