Успешно приключи първото издание на КАОЛИН Академия 2019

08.11.2019

„Каолин Академия“ е един иновативен подход на обучение за компанията, който се случва съвместно с партньори от компания „Equinox Partners“. Той стартира със специално разработена 5 модулна програма на тема „Развитие на ключови управленски умения“, в която се включиха повече от 50 колеги с ръководни функции от всички направления в компанията.

Идеята на проекта е „Каолин Академия“ да се превърне в дългосрочна програма с обучения и курсове, които да допринесат за баланса между професионалните компетенции  /Hard Skills/ и т.нар. меки умения /Soft Skills/ важни за личното и професионално развитие на всеки човек, като: ефективна комуникация, самомотивация и мотивация, работа в екип, управление на хора, задачи и проекти, поемане на отговорност, лидерство, разрешаване на проблеми, водене на трудни разговори и др.

Участието на ръководството по време на заключителния пети модул добави още повече стойност към основната идея на проекта, а именно: повишаване на осъзнатостта по отношение на личната роля, отговорност и представяне на работното място, в екипа и в компанията.