КАОЛИН ЕАД с нов Център за дуално (професионално) обучение Ветово

29.08.2017

На 29 август 2017 се състоя откриването на новоизградения Център за дуално обучение във Ветово, разположен върху 1000 м2 изцяло реновирани за целта помещения на територията на каолинова фабрика Ветово. Лентата преряза лично г-н Линдеман-Берк, управляващ съдружник на Quarzwerke GmbH, едноличен собственик на Каолин ЕАД.

Изграждането на Центъра е с цел подпомагане на инициативата за въвеждане на системата за дуално образование в сътрудничество със СУ „В. Левски“ с професионални паралелки в гр. Ветово. От есента на 2016 г. в училището се обучават 13 ученици по програма „Обогатяване на полезни изкопаеми“, които тази година продължават в 10 клас. Към тях през 2017-та се присъединяват още 26 деца, разпределени в две паралелки: „Обогатяване на полезни изкопаеми“ и „Химик-оператор“. Така „децата на Каолин“ стават общо 39. Компанията предоставя не само учебна база за практически занятия, но и преподаватели по специалните предмети като „Геология“, „Минно дело“, „Техническо чертане“, „Материалознание“, а от тази година също и „Неорганична химия“, „Физикохимия“, „Процеси и апарати“, „Металообработване“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“. Нашите преподаватели, наред със задължителните теоретични знания, изграждат у учениците отношение към професията и ги запознават с реалната производствена среда.

Съгласно програмата основна част от обучението на бъдещите обогатители и химик-оператори ще преминава в новоизградените работилници, оборудвани с модерни машини и инструменти. Придобивайки практически умения, бъдещите специалисти ще бъдат готови да се присъединят към трудовия пазар и ще имат възможността да продължат професионалния път на своите родители, част от които са настоящи или бивши служители на Каолин.

Навлизайки смело в сферата на професионалното образование в общината, Каолин като компания изпълнява своя ангажимент към развитието на региона, като създава реална алтернатива за младите хора. Разполагайки с качествено образование и ясна професионална перспектива, те ще могат да се реализират достойно на територията на община Ветово. В краткосрочен план задържането на децата в училище ще бъде един от измерителите на успеха на благородното начинание.

По време на откриването г-н Линдеман-Берк имаше възможността да поговори с децата и техните учители какво ги мотивира да изберат професионалното образование, как фирмата се грижи за тях и какво бъдеще очакват, след като завършат успешно дуалната програма.