КАОЛИН бе отличен с плакет от МГУ „Свети Иван Рилски“

22.10.2018

На 18.10.2018 г. Минно-геоложкият университет „Свети Иван Рилски“ чества 65 години от своето създаване. Тържествената част, която включваше академично слово на Ректора – проф. Любен Тотев, поздравления от гости, тържествен водосвет и посвещаване на студентите първокурсници към гилдията на миньорите и геолозите, се състоя в Аула „Максима“ в присъствието на много официални гости – заместник-министри, посланици, ректорите на почти всички висши учебни заведения в България, кметове и заместник-кметове на общини, ръководители и представители на минно-добивните компании в България, както и на много чуждестранни гости – ректори и заместник ректори на минни университети в Москва, Казахстан, Азербайджан и Румъния. По време на тържеството бяха връчени и награди в няколко направления – на студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в МГУ с отличен успех, на преподаватели за изключителни заслуги и за дългогодишна работа в МГУ, както и на компании, които особено много подкрепят МГУ и неговите студенти. Именно в последната категория на КАОЛИН ЕАД бе връчен награден плакет, с който Университетът изрази своята благодарност към компанията за отличните партньорски взаимоотношения, датиращи от години.

Честването на 65-годишния юбилей бе съчетано с провеждането на 61-вата международна научна конференция, която се състоя на следващия ден, 19 октомври при голям международен интерес. Като един от Златните спонсори на събитието, на КАОЛИН ЕАД бе дадена възможност да направи презентация пред международната научна общност. Тази отговорна задача се падна на колегата д-р инж. Мирослав Маринов, който представи пред присъстващите в залата инвестциионния проект по изграждането на нов филтърно-сушилен цех във Фабрика Ветово. Същевременно всички имаха възможност от първа ръка да разберат с какви новости могат да се похвалят колегите от останалите минно-добивни предприятия, като най-голям интерес предизвика откриването от Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД на първия в България от 40 години насам новопостроен рудник за добив и първична преработка на златна руда „Ада тепе“.