Визита на съдружниците на на Кварцверке Груп ГмбХ в КАОЛИН

09.09.2019

От 4-ти до 7-ми септември 2019 г. акционерите  в германското дружество „Кварцверке Груп“ ГмбХ, което от 2013 г. е едноличен собственик на българското предприятие, бяха на посещение в „Каолин“ ЕАД . „Кварцверке“ е семейна фирма, създадена през 1884 година.

В рамките на четиридневното посещение нашите гости имаха възможност да посетят заводите на „Каолин“ ЕАД в градовете Сеново, Ветово и Каолиново, както и да се запознаят на място с проекта на дружеството за изграждане на нов завод за преработка на кварц-каолинова суровина в Дулово. Посещението беше от особено значение, тъй като Каолин ЕАД възнамерява да продължи своята широка инвестиционна програма, съгласно която – както и в предходните 6 години - цялата печалба ще се реинвестира на местно ниво.

Ето защо, към днешна дата заводите във Ветово, Сеново и Каолиново са с изцяло променен облик. Систематичните усилия за максимално рационално използване на суровината, за подобряване на условията на труд, за повишаване нивото на превантивната поддръжка и на енергийната ефективност, както и въведените германски стандарти за опазване на околната среда имат своите резултати, които бяха отчетени от акционерите с удовлетворение. Изграждането на напълно нов Филтърно-сушилен цех в завода във Ветово, който се очаква да заработи в началото на следващата година, ще отбележи нова стъпка към превръщането му в съвременна, напълно адаптирана към модерните изисквания производствена мощност. Адмирации получи и създаденият пак към завода във Ветово Център за дуално и професионално обучение, с който „Каолин“ ЕАД не просто попълва нуждите си от квалифицирани кадри, но и на практика пое функциите на водеща образователна институция в общината и извън нейните граници.

В Дулово гостите бяха посрещнати от областния управител на Силистра, г-н Ивелин Статев, кмета на града, д-р Юксел Ахмед, председателя на Общинския съвет, инж. Сезгин Галиб, общински съветници и граждани. В приветствията си представителите на държавната и местна власти подчертаха огромното значение, което се отдава в района на тази германска инвестиция и декларираха безусловната си подкрепа за нея. От името на присъстващите собственици управляващият съдружник в „Кварцверке“ ГмбХ, г-н Роберт Линдеман-Берк, отново потвърди, че само след няколко години Дулово ще има най-модерният завод за преработка на кварц-каолинова суровина в Европа.

По време на цялото посещение гостите не спираха да изразяват възхищението си от България, от красивата природа, европейския облик на инфраструктурата, високото ниво на обслужване, от уважението, с което предприятието се ползва сред местните общности, в които работи, както разбира се и от цялостните резултати на „Каолин“ ЕАД. В заключение, съдружниците изразиха недвусмислено, че са изключително доволни от инвестицията в България и ще направят всичко необходимо, така че да бъде гарантирано укрепването и по-нататъшното развитие на „Каолин“ и запазване на водещата позиция на предприятието в сферата на добива и преработката на индустриални минерали.