Роберт Линдеман-Берк, управляващ съдружник на „Кварцверке“ ГмбХ: През следващите пет години ще инвестираме в „Каолин“ ЕАД сто милиона лева!

03.09.2016

С грандиозен концерт под надслов „Наричане за успех“ в централата на „Каолин“ ЕАД в гр. Сеново беше отбелязан традиционният Ден на миньора. Домакин на тазгодишния празник беше лично г-н Роберт Линдеман-Берк, управляващ съдружник на „Кварцверке“ ГмбХ, което от 2013 г. е собственик на предприятието, а специален гост бе Министърът на енергетиката, г-жа Теменужка Петкова. Празникът на „Каолин“ ЕАД беше уважен и от народни представители, областни управители, кметове и общински съветници от областите Русе, Шумен и Силистра, мениджърите на най-големите минни компании в България, партньори на фирмата, както и над 800 работници и служители от фабриките на компанията в цяла България и дъщерните й дружества в Сърбия.

В приветствието си към работниците и гостите министър Петкова подчерта значението на „Каолин“ ЕАД за българската икономика като най-голямото предприятие, специализирано в добива и преработката на индустриални минерали. През изминалата година „Каолин“ ЕАД е внесло в държавния бюджет под формата на концесионни такси над 5 милиона лева. Дружеството осигурява работа на близо 1000 служители. В районите, в които осъществява дейността си, „Каолин“ ЕАД е основен работодател, благодарение на който се гарантира доброто икономическо състояние на цели общини. Министър Петкова особено наблегна на доброто сътрудничество между предприятието и Министерството на енергетиката през последните две години, в резултат на което текущите въпроси се решават делово и в оперативен порядък. Министър Петкова пожела успех на г-н Линдеман-Берк и на ръководството на „Каолин“ ЕАД, както и на всички работници в предприятието и техните семейства.

В словото си г-н Роберт Линдеман-Берк привлече вниманието на гостите върху някои факти. През 2015 г. „Каолин“ ЕАД е постигнало увеличение на финансовия си резултат с 10%. За поредна година Надзорният съвет е взел решение да не бъдат разпределяни дивиденти, като цялата печалба на дружеството се използва за реинвестиции в България. Извършени са реорганизация и модернизация на дъщерното дружество на „Каолин“ ЕАД в Сърбия – „Юго Каолин“, за които са инвестирани над 6 милиона лева, а дружеството практически е било спасено от закриване. През трите години, в които „Каолин“ ЕАД се ръководи от „Кварцверке“ ГмбХ, немското дружество-майка е инвестирало в българското дружество над 20 милиона лева за модернизации на фабриките, като само за последните 12 месеца инвестициите са за над осем милиона лева. Заплатите на служителите са повишени със средно 10 процента. От 15 септември т. г. в СОУ „Васил Левски“ в гр. Ветово стартира първата паралелка по системата дуално обучение, в която учениците ще се обучават по специалности, свързани с минната промишленост. Разширени са възможностите за допълнителна квалификация на служителите. Голямата новина, която г-н Линдеман-Берк съобщи е, че през следващите пет години „Кварцверке“ ГмбХ възнамерява да инвестира в „Каолин“ ЕАД сумата от 100 милиона лева за осигуряване на допълнителни ресурси, строеж на нови производствени мощности и привеждането на съществуващите към най-високите световни технологични стандарти.

Гостите бяха приветствани и от г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, който връчи на г-н Линдеман-Берк годишните награди на Камарата за предприятие, постигнало през годината нулев травматизъм и нулеви нарушения на законодателството за защита на околната среда. Приветствие бе поднесено и от г-н Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите.

Празничната програма стартира с първото публично представяне на химна на „Каолин“ в изпълнение на Орлин Горанов и Гергана Николаева, докато ветеранът Ремзи Кочев, асистиран от две от най-младите служителки на дружеството, пренесе тържествено фирменото знаме пред изправената на крака публика. Гостите станаха свидетели на шоу, в което водещите Камен Воденичаров и Васил Василев – Зуека се изявяваха като певци, изпълнителите Кристина Димитрова, Орлин Горанов, Гергана Николаева и Нелина като водещи, а всички те пееха в неочаквани комбинации помежду си. Под съпровода на Берковската духова музика и сред пищни фойерверки хората пред завода на „Каолин“ ЕАД в Сеново се виеха до малките часове на нощта.