КАОЛИН на 3-то място по брой персонал в сектор „Минно-добивна промишленост“

18.09.2019

ICAP Bulgaria (www.icap.bg) представя втория брой на изданието „Водещи работодатели в България“, включващо класиране на 500-те компании с най-голям брой служители в страната и обстоен анализ на пазара на труда.

Изданието представя най-големите работодатели в страната и компаниите, отличили се с прилаганите от тях практики в областта на развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност.

В изданието са включени топ 500 компании, класирани по критерий „Брой персонал“, въз основа на данни от официални източници. Подбраните компании са регистрирани в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ, активни са към 17.04.209 г. и за тях са налични данни за брой осигурени лица в базата данни на ИКАП България за две последователни приключени финансови години, съответно към 31.12.2017 г. и към 31.12.2018 г. 

В изданието не попадат дружества с държавно или общинско участие. 

Селектираните компании са подредени в три класации: 

Топ 500 компании по брой осигурени лица към 31.12.2018 г.

Топ 100 компании, класирани по показател „Ръст на персонала на годишна база към 31.12.2018 г. (в абсолютна стойност)“

Топ 500 компании по брой осигурени лица към 31.12.2018 г., разпределени в икономически сектори съгласно Националната класификация на икономическите дейности (НКИД 2018)

Изданието съдържа кратък анализ на развитието на пазара на труда в България през последните няколко години, както и информация за компании с отличителни практики в областта на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност. 

В класацията Топ 500 компании по брой осигурени лица към 31.12.2018г. първо място принадлежи на Арсенал АД, следвано от Кауфланд България ЕООД енд Ко КД на второ място и от Язаки България ЕООД на трето място. КАОЛИН ЕАД заема 108-мо място и е на 3-то място по брой осигурени лица в сектор „Минно-добивна промишленост“ (след Елаците - Мед АД и Асарел Медет АД, които заемат съответно първо и второ място). 

Изданието в електронен вид е достъпно ТУК!

Повече за ИКАП България - www.icap.bg