Каолин ЕАД с ценни награди на Минната камара за „Опазване на околната среда“ и „Безопасна работа“

18.08.2017

На тазгодишното национално честване на Деня на миньора, за трета поредна година, „Каолин“ ЕАД беше признат за отличник в сферите „Опазване на околната среда“ и „Безопасна работа“. Наградите са присъдени от Българската минно-геоложка камара. В тези две категории те се дават само на фирми от минния бранш, които през изтеклата година не са допуснали в дейността си нито едно нарушение на екологичното законодателство и нито една трудова злополука. Представителите на Каолин, изпълнителният директор, Радомир Чолаков, и шефката на направление „Екология и безопасност“, Валентина Добрева, получиха наградите на БМГК по време на официална церемония в Хотел „Балкан“ в София от ръцете на заместник-министрите на енергетиката, Жечо Станков, за „Опазване на околната среда“ и от Красимир Първанов за „Безопасна работа“.

Валентина Добрева заяви пред медии, че е изключително поласкана от възможността да присъства на церемонията, като подчерта, че тези награди повишават очакванията към „Каолин“ ЕАД неимоверно. Минно предприятие, което получава точно тези награди за трета година подред се превръща в еталон за останалите и няма право да се отпуска. Г-жа Добрева благодари на всички свои колеги от „Каолин“ ЕАД и сподели, че наградите са лична заслуга на всеки един от тях: за грижата, с която се отнасят към околната среда и към собствената си безопасност и здраве. Изпълнителният директор на Минната камара, г-н Иван Андреев, поздрави „Каолин“ ЕАД от името на целия бранш и пожела на колегите си нови бъдещи успехи.

Третите поредни двойни награди идват в периода непосредствено след присъединяването на „Каолин“ ЕАД към немския концерн „Кварцверке“, един от водещите производители на индустриални минерали в Европа. Изглежда немската дисциплина и точност оказват благотворно влияние върху дейността на българското предприятие, което преди това беше обект на чести, макар и незаслужени критики. Факт е, че през изминалата 2016 г. Каолин отбелязва най-успешната година в историята си по отношение на обем продукция и приходи. Немският собственик „Кварцверке“ държи на думата си и реинвестира цялата печалба в модернизация на българските предприятия, въвеждането на нови техники и технологии, подобряване на условията на труд и опазването на природата. Обещаните от г-н Роберт Линдеман-Берк, председател на Надзорния съвет на „Каолин“ ЕАД, инвестиции от 100 милиона лева за период от пет години, започват да се реализират. В момента интензивно се работи по проекти за изграждане на нов склад за готова продукция в завода в гр. Каолиново на стойност 5 млн. лв., цялостна реконструкция на промивния цех на завода във Ветово за 4 млн. лева и редица други по-малки проекти. Усилено се развива проектът за нов завод в Дулово, с което Каолин е на път да изпълни една десетилетна мечта на хората от този район на страната.

Това, с което „Каолин“ ЕАД предстои по категоричен начин да докаже социалната си ангажираност е новият Център за професионално и дуално обучение, чието официално откриване предстои. С инвестиция от почти един милион лева, в завода във Ветово е изграден супермодерен учебен център, с учебни зали и работилници, оборудвани по немски дизайн и модерна техника. На тях предстои да се обучават учениците от дуалните паралелки на „Каолин“ в сътрудничество със СУ „Васил Левски“ във Ветово. Центърът ще предлага професионална подготовка и технически умения на младежите от целия район и ще им предоставя шанс за сигурна работа и доходи в бъдеще.

С две думи: като се започне от образованието на най-младите и се завърши с наградите за екология и безопасност, „Каолин“ ЕАД доказва не на думи, а на дело, че за него най-важни и най-ценни са хората.