КАОЛИН ЕАД с плакет и почетна грамота за общински дарител от НСОРБ

10.11.2016

С плакет и почетна грамота за общински дарител Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) награди КАОЛИН ЕАД за направени над 100 000 лв. дарения, предназначени за благоустройствени дейности и инициативи за подкрепа на културни и спортни мероприятия в Община Ветово.

КАОЛИН ЕАД е най-големият работодател в региона на Община Ветово. Почти половината от заетите в компанията работници и служители са жители на населените места в Община Ветово. Част от фирмената ни политика и ценностите ни е да сме отговорна част от местните общности, сред които живеем и работим и да допринасяме за благоустрояването на общините, в които осъществяваме дейност и за развитието на социалния, културния и спортния живот на местните жители. В това отношение имаме пълната подкрепа от страна на нашия собственик, германската компания Кварцверке ГмбХ.

Наградата беше връчена на ръководството на КАОЛИН ЕАД в лицето на изпълнителните директори, г-н Димитър Ангелов и г-н Радомир Чолаков, от кмета на Ветово, г-н Георги Георгиев на скромна церемония в Общината.

Отляво надясно: Г-жа Соня Цанкова, секретар на Община Ветово, г-н Исмаил Селим и г-н Ивайло Кадишев, зам-кметове на Община Ветово, г-н Георги Георгиев, кмет на община Ветово, г-н Димитър Ангелов, изпълнителен директор на КАОЛИН ЕАД, г-н Андриян Вълчев, ръководител Направление „Оперативна дейност“ в КАОЛИН ЕАД, г-н Радомир Чолаков, изпълнителен директор на КАОЛИН ЕАД