Средната заплата във Ветово по-голяма от тази в Русе

03.06.2019

За 2017 г. средната заплата в община Русе е 862 лева, а в Сливо поле - 918 лева. И това не е изключение - лидерите по заплати в страната са сравнително малки общини, в които има много големи работодатели - обикновено в енергетиката или добивната промишленост. Тези големи компании дават високи заплати и в същото време доминират тотално местния пазар на труда, тоест голяма част от работещите на територията па общината работят именно в тях. Такъв е и случаят със Сливо поле, където е позиционирана най-голямата компания не само в областта, но и в Северен Централен район - производителят на биодизел "Астра Биоплант", чиито обороти надхвърлят 1 млрд. лева годишно. На второ място пак не е Русе, а Ветово, където дава работа друга голяма фирма -добивната компания "Каолин". Там средната заплата през 2017 г. е 908 лева. В другите малки русенски общини и такъв голям работодател липсва и те сериозно изостават от областния център.