Безопасността като личен избор - Предай нататък - Поука №7

09.12.2019

Поука №7: Културата на безопасност изисква постоянна подкрепа