Работна среща на мениджърския екип на КАОЛИН ЕАД

29.05.2019

Основният доклад бе изнесен от главния изпълнителен директор, д-р Волф Харлфингер, който представи резултатите от дейността на КАОЛИН ЕАД през 2018 г. и запозна присъстващите със стратегията за развитие на Дружеството, утвърдена от Надзорния съвет и от едноличния собственик „Кварцверке“ ГмбХ. Ключов момент в стратегията са планираните мащабни инвестиции за разширяване на производствените мощности във Фабрика Ветово, модернизацията на фабриката в Каолиново и най-главното – строежът на изцяло нов завод за преработка на кварц-каолинова суровина в Дулово, чиято стойност ще надхвърли 30 милиона евро. Ръководителят на проектния екип за изграждане на завода в Дулово, Симеон Симеонов, запозна колегите с изпълнените до момента подготвителни дейности по инфраструктурно обезпечаване на завода и с етапите на проектиране и изпълнение. Бъдещият завод на КАОЛИН ЕАД в Дулово ще бъде най-модерното и напълно екологично чисто предприятие от този тип в Европа, като екипът се надява той да бъде образец за цялата минно-суровинна индустрия на България.

Изпълнителният директор Ивайло Тиманов представи пред екипа акцентите на маркетинговата политика на Дружеството и увери, че въпреки усложнената конюнктура, позициите на КАОЛИН ЕАД на вътрешния и международния пазар са стабилни и Дружеството и в бъдеще ще бъде ключов доставчик на суровини за стъкларската, керамичната и други индустрии.

Нели Стойчева от Направление „Човешки ресурси“ повиши емоционалния градус на аудиторията с презентация за развитието на проекта „Дуално обучение“ съвместно със СУ „Васил Левски“ в гр. Ветово. Започнал през 2016 г. като експеримент за привличане на средношколци, проектът стартира с 13 ученици, които в момента са 62, а наесен се очаква да надхвърлят 90. С това КАОЛИН ЕАД е на път да се превърне във водеща институция, предлагаща професионално обучение на младите хора, със значение далеч извън пределите на региона. Ръководството на Дружеството прикани всички членове на екипа да полагат специални грижи за учениците, като беше подчертано, че този малък „експеримент“ представлява лицето на приноса, който КАОЛИН ЕАД има за социалното развитие на регионите и е доказателство за дългосрочните намерения и амбиции на предприятието за развитие на българската икономика като цяло.