Реалните инвестиции в Находището „Колобър“ в Дулово ще надхвърлят 8 млн.лв.

29.02.2016

Ето текста на цялото интервю с г-н Харлфингер:

 Уважаеми г-н Харлфингер, "Каолин" АД получи от правителството концесия за находище "Колобър" в община Дулово. Защо точно вашето дружество получи концесията и как се стигна до тук?

За всяко минно предприятие осигуряването на ресурси е от особена важност. Нашето предприятие е проучило находището "Колобър" преди близо 15 години. Това означава многобройни сондажи, лабораторни анализи и създаване на подробен геоложки модел на находището. Много такива проучвания не са успешни. Затова законът предвижда този, който е поел риска и е инвестирал стотици хиляди левове в търсене и проучване, да получи правото на добив и да получи концесия.

"Каолин" е подал заявление за получаване на концесията "Колобър" през 2010 г. Решението на Министерски съвет най-после е факт.

Община Дулово имаше намерение да прави смесено дружество с друга фирма, която обещаваше да разработва друго каолиново находище в района. Защо вие да сте по-добър партньор на общината?

Не знам какви са били мотивите на община Дулово да прави такъв джойнт-венчър. Както сигурно знаете, регистрирането на това смесено дружество беше спряно от Агенция по вписванията. Доколкото ми е известно, потенциалният партньор на общината e нямал опит в минния бранш. А това поражда рискове.

При нашето предприятие това не е така. Като част от германската група "Кварцверке", "Каолин" АД вече принадлежи към една европейска семейна фирма със столетна традиция в областта на добива и обогатяването на индустриални минерали. В момента групата "Кварцверке" има 35 предприятия в девет страни на Централна и Източна Европа.

"Кварцверке" се ползва с изключително добро име като компетентен и надежден партньор. Това се отнася и за България. След придобиването на "Каолин" АД през 2013 г. първата работа на "Кварцверке" беше да изчисти всички стари задължения на фирмата. Цялата печалба на дружеството "Каолин" АД се реинвестира за развитието на заводите ни в България.

Какво може да очаква община Дулово от Вашето дружество? Колко работни места ще се открият и какви ще са ползите за населението?

Много ясно си представям един нов завод в Дулово, който може да бъде построен тук през следващите пет до десет години. Всичко зависи от времето, което ще ни е необходимо, за да започнем реална работа в концесионните площи "Колобър" и "Балабана". Осигуряването на предпоставките за стартиране на работата е главната ни задача сега.

Публикувана бе информация, че планираме инвестиции в размер на 8 милиона лева. Ще кажа само това, че реалните инвестиции, които ще направим, независимо от това какъв ще е крайният инвестиционен проект, ще надхвърлят тази сума. Строителството на един завод, например, струва в пъти повече.

Инвестицията е само едно от нещата. Сигурен съм, че община Дулово ще спечели много, ако тук се установи предприятие от ранга на " Каолин" финансовата полза е гарантирана. Минималното концесионно възнаграждение, което сме се задължили да платим за срока на договора, е 28 милиона лева. Половината от тази сума, 14 милиона лева, ще влязат директно в общинския бюджет. Това е минимумът. При добра работа, средствата ще са повече.

Самото разкриване на находището и преработката на суровината ще създадат и преки и косвени работни места в целия регион. Всичко зависи от размера на инвестицията и ако някой ви каже в момента колко точно ще са тези работни места, няма да е коректен. А ние държим да сме коректни и не бихме си позволили да спекулираме с числа.

Това, на което особено държим, е солидното обучение на бъдещите ни сътрудници. В момента заедно с община Ветово разработваме програма за въвеждане на дуално обучение по германски образец. Във всичките ни предприятия предлагаме безплатни курсове по немски език. Искаме нашите работници да са подготвени и да се чувстват като в немска фирма.

Имате офис в Дулово, който стои затворен. Какво ще се случва в него?

Създадохме офиса, за да заявим намерението си за дългосрочно присъствие в града. Вече предстои той да заработи.

Първоначално като информационен център на Кварцверке/Каолин и като бюро, в което ще се разработват инвестиционните ни планове. Тук всеки гражданин ще може да получи информация за нашите планове и да получи отговор на всички въпроси за бъдещата ни дейност. От тук ще координираме и другите си проекти в община Дулово, като курсове по немски, дуално обучение и пр. Разбира се, всичките ни инициативи ще бъдат съгласувани с общинското ръководство.

Как ще разсеете опасенията за възможни екологични проблеми?

"Кварцверке" ООД има безупречна репутация по отношение на защитата на околната среда. В Германия сме трикратни носители на Голямата награда за устойчиво развитие. Награждавани сме и за отлични резултати в сферата на охрана на труда. През миналата година в Чехия получихме наградата "Златен Пермон" за заслуги в областта на социалното партньорство. Бъдете уверени, че "Каолин" АД в България ще работи по най-добрите немски стандарти.

Какво ще стане, ако решението на Министерски съвет бъде обжалвано?

Ако решението бъде обжалвано, това само ще забави началото на работата. За съжаление. От това ще загуби не само предприятието, но и община Дулово.

Понеже знаем, че концесионната процедура е проведена напълно законосъобразно, гледаме на едни такива съдебни дела спокойно. Но, ще бъде пропуснато ценно време.