Надзорният съвет разгледа годишните резултати за 2014 г. на групата КАОЛИН АД

29.04.2015

В София бе проведено заседание на Надзорния съвет на КАОЛИН АД. Под ръководството на Председателя, г-н Роберт Линдеман-Берк, Надзорният съвет разгледа годишните счетоводни отчети на дружествата в групата КАОЛИН АД за 2014 г. Г-н Роберт Линдеман-Берк изрази удовлетворението на КВАРЦВЕРКЕ ГмбХ от постигнатите от КАОЛИН АД резултати и помоли Управителния съвет да предаде сърдечната благодарност на съдружниците към целия колектив на КАОЛИН АД за добрата работа и положителните резултати, потигнати през изминалата 2014 г. Предвижданите мащабни проекти и нови инвестиции през 2015 г. дават основание да се очаква, че възходящата тенденция в развитието на предприятието ще бъде продължена и надградена.