Учебно-производствена практика на студенти от МГУ в КАОЛИН

26.06.2019

На 25. и 26. юни студенти във II курс в МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“ посетиха производствени обекти на КАОЛИН ЕАД, където проведоха кратка учебно-производствена практика.

Студентите се запознаха с производствения процес във фабриките в Сеново и Ветово, както и със спецификата на работа в Направление „Изследване и развитие“.

Надяваме се някой ден с част от младите хора, посетили Каолин ЕАД, отново да се видим, а защо не и за по-дългосрочни взаимоотношения.

Екипът на УЧР благодари на колегите, които отделиха от ценното си време през месеца на производствените студентски практики, за да споделят своя опит и знания!