Над 8 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добив на подземни богатства от находище „Колобър“

24.02.2016