Уникалните качества на каолините, които произвеждаме, ги правят п ...
Фелдшпатът е основен компонент за производството на стъкло и кера ...
Имаме повече от 90-годшен опит в добива и преработката на кварцов ...
Варовикът е масово срещан земен продукт с широк кръг от приложени ...
Доломит добиваме и произвеждаме в Югоизточна България.
Шамотът е производен продукт на един от добиваните от нас каолини ...