Централен офис

гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе 7038, България ул. Дъбрава № 8 +359 84 612 500 +359 84 612 505

Свържете се с нас

Съгласен/а съм моите лични данни (имена, e-mail адрес, телефон), предоставени от мен с настоящото запитване, да бъдат обработвани от „Каолин“ ЕАД с цел отговор на запитването и последваща комуникация между мен и „Каолин“ ЕАД в тази връзка и при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, като изпратя уведомление в свободен текст до „Каолин“ ЕАД, както и да поискам информация относно обработването на личните ми данни и свързаните ми с това права, като се обърна към „Каолин“ ЕАД чрез адреса, e-mail адреса или телефонa на „Каолин“ ЕАД, посочени на сайта.
Приемам горенаписаното

Представителен офис

гр. София 1504, България ул. Оборище 43 +359 2 4893 686 +359 2 9626 881