Обръщение на ръководството на КАОЛИН ЕАД

24.03.2020

Скъпи колеги,

Мерките срещу заразяване с корона-вирус през последните седмици ограничиха нашия социален и стопански живот до непознати досега мащаби и ни подложиха на изпитание. Вероятно тези ограничения ще останат в сила и през следващите седмици. Запазването на нашето здраве и на здравето на близките ни – особено на по-възрастните и на тези с други заболявания – за нас е абсолютен приоритет. През изминалата седмица предприехме редица мерки, които намаляват риска от разпространение на Covid 19 сред нашия екип. За щастие досега нямаме случай на инфекция сред нашите сътрудници. Изключително важно е в никакъв случай да не допуснем заразяване на наши работници, което би имало тежки последици за производството. Молим ви да спазвате изключително стриктно всички предписания за социално поведение. В това отношение не бива да бъдат правени никакви компромиси.

Наред със здравните рискове сегашната криза води след себе си и неизбежни икономически последици. Ние, като мениджмънт, ще направим всичко което е по силите ни, за да управляваме активно ситуацията и да държим икономическите последствия за нашето предприятие и нашите сътрудници толкова малки, колкото е възможно. В Италия цялата промишленост, която не работи за снабдяването, прехраната и гарантирането на основните свободи, вече е спряла. В Германия автомобилната индустрия преустанови работа. В България също има признаци за приближаваща буря: някои клиенти от керамичната индустрия обявиха, че ще спрат временно, клиенти от стъкларската индустрия намаляват обемите. Изглежда предстои рецесия, която ще трае поне няколко месеца.

Зад нас лежат успешни и добри години. Използвахме времето правилно и сега сме много стабилни. Ще се изправим пред предизвикателството на следващите месеци с висок дух и решителност! През изминалите вече почти 100 години „Каолин“ се е справил с много трудности, така че ще устоим и този път. Разчитаме на вашата подкрепа и разбиране!

Преди всичко: останете здрави!

От името на Управителния съвет,

Сърдечно ваш:

Волф Харлфингер