Нов документ свидетелства, че КАОЛИН е създаден през 1923 г.

21.10.2020