62-ра Международна научна конференция на МГУ

18.10.2019

Конференцията беше открита от проф. Любен Тотев - ректор и проф. Павел Павлов - заместник-ректор по учебната дейност на МГУ. В първия панел свои презентации изнесоха няколко големи компании от минния бранш, между които и КАОЛИН ЕАД.

Техните представители запознаха аудиторията с последните инвестиции и използваните в тях технологии и открехнаха завесата за бъдещите си планове. Така например колегите от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД разказаха на присъстващите за откриването на новия рудник за добив на златна руда „Ада тепе“ в Крумоград и за технологичните, логистичните и социалните решения, които са използвали в процеса на проектиране и изграждане на рудника.

Нашият колега, д-р инж. Мирослав Маринов - ръководител проекти в КАОЛИН, имаше честта да запознае гостите с актуалната инвестиция на дружеството във Фабрика Ветово - изграждането на новия Филтрационно-сушилен цех, както и да разкаже за напредъка на засега най-големия инвестиционне проект на КАОЛИН - предстоящия строеж на нова високотехнологична фабрика за преработка на кварц-каолинова суровина в района на Община Дулово. 

В рамките на целия ден българските и чуждестранните участници в конференцията имаха възможност да присъстват на изнасянето на научни доклади, презентации и пострени сесии по различни теми, както и да посетят информационните щандове на големите минно-добивни компании и да зададат своите въпроси към техните представители. 

Повече информация за програмата на събитието - ТУК!