Кварцов пясък
Кварцов пясък

Имаме повече от 90-годишен опит в добива и преработката на кварцов пясък. Произвеждаме и продаваме кварцов пясък в количества над 1.5 млн тона годишно за над 50 различни приложения.

За приложение в стъклото произвеждаме качества, покриващи изискванията и на най-взискателните производители на плоско, амбалажно стъкло. За производството на кристал предлагаме марки със съдържание на железен окис под 0.015 %.

С нашите пясъци за керамични маси и глазури се постигат резултати от най-високо качество.

За строителния сектор освен пясъци с масово приложение – за замазки и бетони - предлагаме пречистени и класирани продукти със специфични характеристики за специални приложения – бели сухи смеси, едри пясъци за бързи водни филтри, пясъци за голф игрища и тенис кортове.

Специални марки класиран и фин пясък се оценяват високо от клиентите ни в леярството като притежаващи качества от класата на продуктите най-известните европейски производители.

Разработихме серии нови продукти, които пряко и косвено спомагат за енергийната ефективност на клиентите ни. Така създадохме фини кварцови пясъци, класирани във водна среда, които могат директно да бъдат влагани като пълнители или в керамичните маси, без да се налага допълнителното им смилане, представляващо изключително енергоемък процес.

Дружеството предлага висококачествени едри кварцови пясъци с различни приложения, както със стандартни размери, така и по размери, зададени от клиента. Едрите пясъци са с размери до 40 мм и се произвеждат в едно от дъщерните предприятия на Каолин АД, намиращо се на територията на Република Сърбия.