Варовик
Варовик

Варовикът е масово срещан земен продукт с широк кръг от приложения. За нас той означава много повече от поредния материал в продуктовата ни листа. Големи обеми от произвеждания от нас варовик се използва за почистване от сяра на изгорелите газове в топлоелектрическите централи в Южна България. Така даваме нашия принос за опазване на околната среда в този регион на България.

Микронизиран варовик предлагаме като пълнител в производството на полиетилен, каучук и бои.

Строителството е един от най-бързо развиващите се сектори в България. За нуждите на този сектор развихме нови продукти, като варовици за пътни настилки и варовик пълнител за асфалт.

За нуждите на фуражната индустрия разработихме нов продукт - фуражна суровина калциев карбонат, който намира приложение при производството на пълноценни комбинирани фуражи за всички видове животни и птици.