Стъкло

Стъкло

Ние имаме дългогодишен опит в добива и производство на кварцов пясък - основен компонент за производството на стъкло. Познаваме добре изискванията към качеството на пясъка и другите основни суровини за стъклото, като на тази база развиваме нови решения, нови производства на продукти за сектор Стъкло. 

Работим целенасочено за предоставяне на пълен сервиз на клиентите ни в този сектор, включващ:

  • Доставка на всички основни суровини за производство на стъкло
  • Предоставяне на логистични решения и изпълнение на логистиката до склад на наш клиeнт
  • Компетентена техническа и търговска помощ преди, по време и след договаряне


Ние произвеждаме широка гама от продукти: кварцов пясък, фелдшпат, доломит и варовик за нуждите на производителите на амбалажно, плоско и кристално стъкло.

Предоставяме персонални решения за специфичните нужди на клиентите ни.

За повече информация за продуктите ни с приложение в Стъклото можете да отправите своите въпроси към:
Даниел Митевски
Продуктов мениджър сектор Стъкло
+359 84 612 506
dmitevski@kaolin.bg
За повече информация за продуктите ни с приложение като пълнители за еластомери и пластмаси:
инж. Вирджиния Близнакова
Продуктов мениджър Минерални пълнители и пигменти
+359 2 4893 683
virginiab@kaolin.bg