Питейна вода

Питейна вода

С грижа за природата и чисти води, ние разработихме нови продукти - кварцови пясъци за бързи водни филтри.

Изключително чистия химичен състав на пясъците ни, както и специфичната зърнометрия, правят нашите пясъци много ефективни в пречистването на питейни и битови води с бързи водни филтри.

Жителите на София пият вода, пречистена с наши пясъци.

Нашият пясък е подходящ и за пречистване на води в басейни, използвани за спорт и отдих.

За повече информация:
инж. Десислава Марева
Продуктов мениджър сектор Строителство и варовици за СОИ
+359 2 4893 693
dmareva@kaolin.bg