Фелдшпат
Фелдшпат

Фелдшпатът е основен компонент за производството на стъкло и керамика.

Суровината, която добиваме в Южна България, преработваме интензивно, за да произведем висококачествени продукти, като гарантираме постоянния им състав.

Използвайки специфичните характеристики на суровините от находищата ни, разработихме продукт, който има ниска точка на топене. Това подобрява ефективността на производството на нашите клиентите, а също и до намаляване емисиите на въглероден двуокис.

Усилията ни са насочени към въвеждане на технологии за пълно оползотворяване на преработваната суровина. Като резултат целим драстично намаляване или дори елиминиране на отпадни продукти от производството. По този начин свеждаме до минимум негативния ефект от производството върху природата.