Хартия

Хартия

50% от добивания в света каолин намира приложение в хартията като пълнител и за покритие.

Използвайки природните характеристики на суровините ни, както и модерни технологии за обогатяване и избелване, ние произвеждаме каолини с висока добавена стойност с приложение в хартията.

Изискванията към хартията за белота, блясък, непрозрачност и качество на печата непрекъснато растат. Успоредно с тях растат и изискванията към суровините – за постигане на този краен ефект с все по ниски разходи. Отчитайки тези тенденции, ние концентрирано разработваме нови продукти със специфични характеристики за конкретни приложения – микронизирани калцинирани каолини.

Същевременно разширяваме номенклатурата си с продукти, добивани от нови находища. Природните дадености на суровината на тези находища предполага производството на нови висококачествени каолини за хартия .

За повече информация за продуктите ни с приложение в Хартията:
инж. Вирджиния Близнакова
Продуктов мениджър Минерални пълнители и пигменти
+359 2 4893 683
virginiab@kaolin.bg