Пълнители

Пълнители

Традиционно произвеждани от компанията продукти с висока добавена стойност са микронизирани карбонати и каолини, с приложение като пълнител в гуми, пластмаси, препарати за растителна защита, битова химия.

Усилено работим за развитие на нови, тясно специализирани продукти, подобряващи качеството на крайните изделия на нашите клиенти. Те включват микронизирани калцинирани каолини за автомобилни гуми и бои, микронизирани карбонати за бои и др.

За повече информация за продуктите ни с приложение като пълнители за еластомери и пластмаси:
инж. Вирджиния Близнакова
Продуктов мениджър Минерални пълнители и пигменти
+359 2 4893 683
virginiab@kaolin.bg