Шамот
Шамот

Шамотът е производен продукт на един от добиваните от нас каолини. Специфична характеристика на произвеждания от нас шамот е, че той се произвежда на база рафиниран каолин, което гарантира изключително стабилните параметри на крайния продукт. Нещо повече - производството на шамот осъществяваме по модерна компютъризирана технология, с която гарантираме постоянно качество.

За сектор Огнеупори предлагаме серия шамоти с ниско съдържание на алуминий за специални приложения.

Шамот се използва широко за производството на санитарна керамика, за да придаде стабилност на размерите и ограничи деформацията на средно и едрогабаритните изделия. За това приложение разработихме няколко нови наши продукта – млян и немлян шамот със строго специфични и внимателно контролирани от нас термични свойства. С тези качества шамотите ни са едни от най-търсените за този вид производство в Европа, Средния изток и Северна Африка.