Сероочистване

Сероочистване

Като лидер в добива и преработката на инертни материали ние предлагаме и за сектор строителство широка гама продукти - пясъци, варовици и доломити.

Следвайки специфичните нужди на отделни сегменти от сектор Строителство, ние развихме производства на нови тясно специализирани продукти:

  • пясъци за саморазливни подове
  • фини пясъци за фугиращи смеси
  • варовици за асфалтови смеси
  • пясъци за водни филтри
  • бели пясъци за бели сухи строителни смеси


Разработваме активно и продукти със значителна добавена стойност:

  • метакаолин, като добавка към бетонови разтвори
  • микронизиран и активиран варовик, като добавка към асфалтови смеси 
За повече информация:
инж. Десислава Марева
Продуктов мениджър сектор Строителство и варовици за СОИ
+359 2 4893 693
dmareva@kaolin.bg