Стажантска програма 2016 година

03.10.2016

        Групата се състоеше от 14 студенти, обучаващи се в МГУ Св. Иван Рилски, СУ Кл. Охридски, РУ Ангел Кънчев Русе,  ТУ Варна и ХТМУ. Всички те се включиха с голям ентусиазъм, заредени с професионално любопитство в дейността на съответните отдели и производствени звена.

        Менторите в „Каолин“ ЕАД, както и отдел Човешки ресурси, се погрижиха престоя на младите ни колеги да бъде ползотворен и изпъстрен с трудови предизвикателства. Общото впечатление от нивото на подготовка, от мотивацията и от проявената готовност за професионално развитие  се оказа изцяло положително. Част от студентите сами изявиха желание за продължаване срока на стажуване от 2 на 3 месеца. Това е добър сигнал, че атмосферата на работа и отношението към младите колеги е била ползотворна и насърчаваща. В своите интервюта, проведени в края на престоя в „Каолин“ ЕАД младите хора споделиха:

 • Илиян Траянов, бакалавър „Химично инженерство на немски език“: „Много добро и специално отношение към бъдещите специалисти. За първи път видях внедрени и работещи технологии, за които до сега само бях чел.“ Ще запомня стажа си в Каолин ЕАД с „Добрите хора, отдадените специалисти и доброто отношение.“
 • Надежда Николова, магистър „Геохимия“, бакалавър „Геология“, СУ „Св. Климент Охридски“: „Очарована съм от желанието, търпението и всеотдайността, с които геолозите и най-вече прекият им ръководител подхождаха към всеки въпрос, който имах, а също и от позитивното отношение към всички стажанти, които срещнах и извън отдела в който бях. Ще запомня стажа си в Каолин ЕАД с „ценния практически опит, който придобих, свързан с геоложката работа, както на терен, така и извън него. Имах възможност да посетя всички кариери и фабрики и да науча какъв е пътят на суровината от вземането и на рудника, през преработването и във фабриката, до получаването на готов продукт.“
 • Александър Стойчев, бакалавър „Геология“, СУ „св. Климент Охридски“: „Научих много за работата на един геолог в открит рудник и за компютърните програми, свързани с нея. Също така научих, че университетът е само една основа, а изграждането ти като кадър и професионалист в дадена сфера става с работа и много години опит.“ Ще запомня стажа си в Каолин ЕАД с „изцяло позитивните хора, които работят там, които всеки ден поздравяват и се усмихват, нещо което не бях виждал до този момент; отдадеността и спокойния тон, с които прекият ми ръководител ми показваше – какво е да си Геолог.“
 • Радослав Стаменов, бакалавър „Геология“, СУ „св. Климент Охридски“:„Стажантската програма в Каолин ЕАД ще я запомня с изключително добрата организация и отношение към стажантите.“
 • Недко Тодоров, завършен III-ти курс „Маркшайдерство и геодезия“, МГУ „Св. Иван Рилски“: „По време на стажа получих поглед върху минно-добивните дейности и обогатяване знанията на Civil 3 D.“ Ще запомня стажа си в Каолин ЕАД с „1. С колегата Иван Калев; 2. Безбройните замери; 3. Уроците на ментора ми Юлия“
 • Мариян Димитров, завършен III-ти курс „Маркшайдерство и геодезия“, МГУ „Св. Иван Рилски“: „На стажантската програма в Каолин ЕАД давам максимална оценка. Не смятам, че другите стажантски програми в други предприятия са така добре организирани.“ Ще запомня стажа си в Каолин ЕАД с “: Много командировки, по време на които обиколихме обектите на Каолин; 2. Колегите (Юлия, Калев, Стела); 3. С придобитите знания.“
 • Станислав Христов, завършен III-ти курс „Геология и Геоинформатика“, МГУ „Св. Иван Рилски“: „Добих редица нови знания, свързани с производствените процеси. Смятам, че организацията на стажа беше на много високо ниво. Ще запомня стажантската програма с възможността да работя с енергични и амбициозни хора.“
 • Димитър Димов, завършен III-ти курс „Маркшайдерство и геодезия“, МГУ „Св. Иван Рилски“: „По време на стажа придобих нови знания и практическо приложение на наученото в университета.“
 • Тончо Тонев, завършил III-ти курс „ЕЕЕО“, МГУ „Св. Иван Рилски“: „По време на стажа разбрах, какво е да работиш по специалността си. Разбрах, каква ще ми е работата, след като завърша. Запознах се с много хора, научих много неща, освен за работата, а и за живота“ Ще запомня стажа си в Каолин ЕАД с „1. Ползотворни дни; 2. Добро отношение към стажантите; 3. Коректността“.

Групата, стажувала в „Каолин“ ЕАД, включваше студенти 3 курс с предстоящо завършване на бакалавърска степен, както и вече завършили бакалаври. Горди сме да съобщим, че на най-добре представилите се бе предложена постоянна работа. Така екипът на „Каолин“ ЕАД. „набъбна“ с четири нови попълнения:

 • Надежда Николова, магистър „Геохимия“, бакалавър „Геология“, СУ „св. Климент Охридски“ – от 01.09.2016г. заема длъжността -Геолог
 • Александър Стойчев, бакалавър „Геология“, СУ „св. Климент Охридски“ – от 01.10.2016г. заема длъжността -Геолог
 • Ивелин Христов , бакалавър „Електроенергетика и електрообзавеждане“, РУ Ангел Кънчев – от 01.10.2016г. заема длъжността „Енергетик“ във фабрика Сеново
 • Живко Стоянов, бакалавър „Електроенергетика“, ТУ Варна, – от 01.10.2016г. заема длъжността „Помощник енергетик“ в Кариери Каолиново.

         

           За останалите, на които предстои завършване през следващата 2017 година, компанията има намерение да предложи стаж и през следващото лято. На всички млади хора, положили своя труд в Каолин ЕАД изказваме благодарност за проявеното усърдие и желание: Нека това бъде вашата първа стъпка по трудния професионален път на инженера, геолога и маркшайдера.

               На добър час!